Hur Googles data kan göra dig misstänkt för ett brott du inte har begått

By | November 20, 2023

Vi vet alla att Google är en kraftfull sökmotor. Den spårar också våra onlineaktiviteter, platser och intressen. Teknikjätten samlar in och lagrar mycket data om oss, vilket kan vara användbart för vissa ändamål men riskabelt för andra.

KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ MITT GRATIS CYBERGUY RAPPORT NYHETSBREV MED SÄKERHETSVARNINGAR OCH DE SENASTE BLACK FRIDAY ERBJUDANDEN

Google samlar in och lagrar mycket data om oss, vilket kan vara användbart för vissa ändamål men riskabelt för andra. (Kurt Knutsson, CyberGuy)

Det tveeggade svärdet av Google-data i brottsutredningar

Googles data kan bland annat användas för att stödja brottsbekämpande myndigheter med att lösa brott. När polisen har få ledtrådar eller ledtrådar kan de ibland vända sig till Google för att få information om vem som sökte efter en viss term eller vem som befann sig i närheten av en brottsplats vid en viss tidpunkt.

Detta innebär också att Googles data oavsiktligt kan identifiera oskyldiga personer som råkar leta efter något eller befinner sig på en plats som är kopplad till ett brott. De kan bli misstänkta eller vittnen i utredningar som de inte har att göra med.

Googles data

Googles data kan hjälpa brottsbekämpande myndigheter att lösa brott. (Kurt Knutsson, CyberGuy)

Hur Googles data används i polisutredningar

Googles data används i polisutredningar på två huvudsakliga sätt: sökkommandon och platskommandon.

Polisutredningar och Google

Googles data används i polisutredningar på två sätt: sökkommandon och platskommandon. (Kurt Knutsson, CyberGuy)

HUR MAN GÖR UPP SMUTS OM DIG SJÄLV ONLINE

Sökkommandon

En husrannsakningsorder är ett domstolsbeslut som kräver att Google tillhandahåller information om alla som söker efter en specifik term eller fras på dess plattform. Google tillhandahåller inte namn eller personlig information för användare som sökt efter termerna, utan snarare anonymiserade identifierare som kan tilldelas specifika enheter. Detta betyder dock inte att användarna är helt anonyma, eftersom polisen kan använda andra metoder för att spåra dem, såsom IP-adresser, geolokalisering eller stämningar.

Till exempel, 2020, fick polisen i Denver en husrannsakningsorder för alla som letade upp adressen till ett hem där fem personer dödades i en misstänkt mordbrand. De använde denna information för att identifiera misstänkta och anklaga dem för mord. Dessa misstänkta dömdes dock inte. Deras advokater hävdade att arresteringsorderna kränkte deras konstitutionella rättigheter.

Husrannsakningsorder är relativt sällsynta och deras laglighet diskuteras fortfarande i domstol. Vissa domare har godkänt dem, andra har avvisat dem som grundlagsstridiga.

Huvudargumentet mot dem är att de bryter mot det första tilläggets rätt till yttrandefrihet och det fjärde tilläggets rätt att vara fria från orimliga husrannsakningar och beslag.

Brott mot det första tillägget

Huvudargumentet mot husrannsakningsorder är att de bryter mot de första och fjärde tilläggen. (Kurt Knutsson, CyberGuy)

FALLA INTE FÖR DENNA SENASTE ANTIVIRUSSKYDDSBEDRIFT

Läget garanterat

En platsbeslut är ett domstolsbeslut som kräver att Google tillhandahåller information om alla som var nära en specifik plats vid en viss tidpunkt baserat på platsdata som Google samlar in från sina användares enheter. Dessa beslut kan göra vem som helst misstänkt enbart baserat på deras GPS-koordinater.

I Florida, till exempel, fick polisen en platsorder för alla i närheten av platsen för ett inbrott och använde den informationen för att undersöka en man som cyklade i närheten. Debatten här fokuserar på balansen mellan kollektiv säkerhet och individuell integritet.

Lokaliseringsorder är vanligare än husrannsakningsorder och har använts i olika fall, inklusive Capitol-upproret 2021. Men de har också mött juridiska utmaningar och kritik från medborgerliga frihetsförespråkare.

Huvudargumentet mot dem är att de är för breda och urskillningslösa, och att de riktar sig mot oskyldiga människor som inte har något med brottet att göra.

Google-data och omfattande arresteringsorder

Att använda storskaliga husrannsakningsorder för Google-data har både fördelar och nackdelar för brottsbekämpande myndigheter och allmänheten. (Kurt Knutsson, CyberGuy)

Hur du begränsar din närvaro online och undviker Google-sökningar

För- och nackdelar med storskaliga garantier för Google-data

Att använda storskaliga husrannsakningsorder för Google-data har både fördelar och nackdelar för brottsbekämpande myndigheter och allmänheten.

Å ena sidan kan dessa arresteringsorder hjälpa till att lösa brott som annars skulle vara svåra eller omöjliga att lösa. De kan ge värdefulla ledtrådar och bevis som kan koppla misstänkta till brott eller rensa dem från misstankar. De kan också hjälpa till att identifiera offer eller vittnen som kan behöva skydd eller hjälp.

Å andra sidan kan oskyldiga personer bli inblandade i utredningar som de inte har med att göra. Deras integritet kan kränkas, deras personliga information kan avslöjas och de kan skrämmas och trakasseras.

Hur Google balanserar användarnas integritet med begäranden från brottsbekämpande myndigheter

Enligt Googles integritetspolicy har de rutiner på plats för att skydda sina användares integritet samtidigt som de stödjer brottsbekämpningens viktiga arbete. De uppger att de noggrant granskar varje begäran om användarinformation och försöker begränsa omfattningen eller objektet om det är för brett eller inte följer rätt process. De säger också att de kommer att meddela användare om förfrågningar om deras information om det inte är förbjudet enligt lag eller om det finns ett överhängande hot mot liv eller allvarlig kroppsskada.

Du förbehåller dig dock också rätten att avslöja användarinformation till brottsbekämpande myndigheter under vissa omständigheter, till exempel när det finns ett giltigt rättsligt förfarande, domstolsbeslut, husrannsakningsorder eller brådskande begäran om upptäckt.

Vi kontaktade Google för att kommentera den här historien och fick inget svar inom vår deadline.

Googles sekretess

Enligt Googles integritetspolicy har de rutiner på plats för att skydda sina användares integritet samtidigt som de stödjer brottsbekämpningens viktiga arbete. (Kurt Knutsson, CyberGuy)

FRÅGA KURT: HUR MAN NAvigerar i GOOGLES SEKRETESSINSTÄLLNINGAR

Vad du kan göra för att skydda din integritet och dina rättigheter

Om du är orolig för hur Googles data kan användas i polisutredningar finns det åtgärder du kan vidta för att skydda din integritet och dina rättigheter.

Ett steg är att begränsa mängden data som Google samlar in och lagrar om dig. Du kan göra detta genom att justera dina sekretessinställningar i ditt Google-konto, använda privata webbläsare, stänga av dina platstjänster eller använda VPN, radera din sökhistorik eller använda inkognitoläge och stänga av personliga annonser eller använda annonsblockerare. Även då finns det ingen garanti för att din plats och din personliga information inte kommer att registreras.

Ett annat steg är att lära dig dina rättigheter om du blir kontaktad av brottsbekämpande tjänstemän som vill komma åt din Google-data. Du kan göra detta genom att rådfråga en advokat innan du svarar på eventuella förfrågningar eller krav.

Begär en kopia av beslutet eller domstolsbeslutet som tillåter åtkomst. Du kan ifrågasätta giltigheten eller omfattningen av beslutet eller domstolsbeslutet om det är för brett eller vagt. Om du anklagas för ett brott eller stäms på skadestånd, sök juridisk rådgivning.

Googles data kan vara ett kraftfullt verktyg för att lösa brott, men det kan också utgöra ett potentiellt hot mot din integritet och dina rättigheter. Genom att förstå hur det används i polisutredningar och vidta åtgärder för att skydda dig själv kan du dra nytta av fördelarna med Googles tjänster utan att riskera nackdelarna.

11 saker att lägga till i din onlinesekretesschecklista ASAP

Kurts viktigaste fynd

Googles data kan vara både en välsignelse och en förbannelse i polisutredningar. Det kan hjälpa till att lösa brott, men det kan också få dig i trubbel. Därför är det viktigt att vara försiktig med vad du söker och var du går på nätet och att känna till dina rättigheter om polisen kommer och knackar på.

Vad är dina åsikter om Googles datainsamling och användning i brottsutredningar? Ska det fortsätta eller ska det stoppas? Låt oss veta genom att skriva till oss Cyberguy.com/Contact

För fler tekniska tips och säkerhetsvarningar, prenumerera på mitt kostnadsfria CyberGuy Report-nyhetsbrev på Cyberguy.com/Newsletter

Ställ en fråga till Kurt eller berätta vilka historier du vill att vi ska ta upp

Svar på de vanligaste CyberGuy-frågorna:

Copyright 2023 CyberGuy.com. Alla rättigheter förbehållna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *